Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Strona główna » Instrukcja obsługi

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2. Informacje zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym, informacje zawarte w Biuletynie są informacjami publicznymi.


Nagłówek

Nagłówek jest to górna część Biuletynu.

Lewa strona nagłówka:
Logo Biuletynu (znak graficzny)

Centralna strona nagłówka:
Nazwa jednostki, która publikuje informacje publiczne

Prawa strona nagłówka:

www.bip.gov.pl - adres strony głównej SGBIP
Dziennik ustaw - adres strony Rządowego Centrum Legislacji - Dzienniki Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski - adres strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
Mapa BIP - przedstawia zawartość w zwartej formie tzw. drzewiastej, umożliwiającej szybkie uzyskanie informacji na temat ilości działów i zależności między nimi. Cała struktura jest pokazana w przejrzysty sposób, a każdy wiersz jest zarazem linkiem przekierowującym do danego działu.
Statystyka BIP - ukazuje w formie liczbowej ilość odwiedzin dla każdego działu i każdej strony
Rejestr BIP - ukazuje w formie chronologicznej zmiany jakie zaszły w poszczególnych działach z dokładną informacją w postaci poprzedniej wersji danej informacji wraz danymi na temat kiedy i przez kogo określona informacja została zmieniona.
Instrukcja obsługi - jest to skrócona forma opisująca zasady działania BIP oraz poruszania się w nim


Wyszukiwarka

Poniżej nagłówka z prawej strony znajduje się moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukanie na podstawie wpisanej frazy szukanego tekstu. Moduł przeszukuje cały BIP pod kątem tytułu, treści oraz tagów (słów kluczowych) przypisanych do każdej informacji.


Menu kontekstowe

Z lewej strony BIP znajduje się menu kontekstowe które umożliwia wybranie określonego działu zawierającego zbiór informacji publicznych. Wielkość menu oraz jego zasób jest ustalony przez redaktora BIP.  


Po najechaniu i kliknięciu w określony dział w menu zostanie on natychmiast wyświetlony wraz zwartością całego i działu i przypisanych do niego informacji.


Załączniki

Część informacji zawartych w BIP są przekazywane w postaci załączników załączonych do informacji. Są to przeważnie dokumenty w formacie PDF, ODT, DOC i RTF. Każdy załącznik jest oznaczony graficznie poprzez ikonkę symbolizującą określony format. Załącznik również jest określony poprzez nadanie mu nazwy / tytułu oraz jego "wagę" w jednostkach KB oraz MB. Klikając nazwę / tytuł załącznika następuje jego bezpośrednie pobranie na komputer lokalny.


Elementy każdej informacji

Każda informacja, jaka została opublikowana w BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, itp., posiada stopkę informacyjną określającą:


- tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji oraz datę jej wytworzenia

- tożsamość osoby, która opublikowała informację oraz dokładną datę i godzinę publikacji

- tożsamość osoby, która dokonała ostatniej zmiany w informacji wraz z dokładną datą i godziną zmiany, osoba dokonująca zmiany nie ma możliwości ani wpływu na ustalenie daty i godziny zmiany informacji, dane te są wprowadzane automatycznie

- ilość odsłon ukazuje ilość odsłon danej informacji od momentu jej publikacji

- rejestr zmian ukazuje historyczne wersje informacji publicznej przed dokonaniem zmiany w treści informacji


» powrót do poprzedniej strony
ostatnia aktualizacja Biuletynu 2022-05-24 12:47:35

BIP - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - version: 1.0 - 2011-2023


InterMan 2011- 2023